Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS

platné pro rok 2019

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) ze dne 21.6.2018 platí pro rok 2019 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

 

1. členské příspěvky:

Kategorie  cena v Kč
Dospělí                                      450,-
Mládež      200,-
   

  

 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS

 2. zápisné:
Kategorie cena v Kč
dospělí a mládež 16 - 18 let      1.000,-
mládež do 15 let    -

 

Zápisné hradí vždy:

 • Žadatel o členství - nový člen - dle § 6, odst. 6, Stanov MRS
 • Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 9, písm. c), Stanov MRS

3. ceny povolenek pro členy (členy MRS, o.s. a ČRS):

Druh povolenky          MP             MP republiková               P                P republiková
Roční  950,- 3.250,-      1.000,- 3.400,-*
Poloviční  500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní    400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,- x

* pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS !!!

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!! 

 • Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků p.s.
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

 

4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky:  

Druh povolenky                   MP                         P      
Roční 5.000,- 6.000,-
Měsíční 3.000,- 4.000,-
Týdenní 1.000,- 1.500,-
Denní 400,- 600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

 

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

 

Legenda:

 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS.
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS.
 • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
 • P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS