V roce 2018 jsme do naších vod nasadili:

 

revír Dyje 4B

Kapr K3                        1.657 kusů              3.150 kg
Candát Ca1                   1857 kusů                   60 kg   
Štika Šr                         8.000 kusů                 
Ostroretka Os1            6.000 kusů         
Ostroretka Os1            3.000 kusů          hradil MRS
Parma Pa1                    2.000 kusů
Parma Pa1                    1.500 kusů          hradil MRS
Tloušť T1                      3.000 kusů

 

revír Dyje 4C

Kapr K2                           3.030 kusů              1.000 kg
Kapr K3                           3.432 kusů              6.120 kg
Lín L3                              1.657 kusů                 700 kg
Štika Šr                           6.300 kusů      
Candát Ca1                     1.200 kusů                      
Amur A2                          1.582 kusů
Úhoř Úk                           1.000 kusů

 

 

Místní organizace v roce 2018 hospodařila s finančním limitem

na revír 4B ve výši 266.552,-Kč a revíru 4C 582.587,-Kč.

Celkem zarybňovací limit na oba revíry činil 849.139,-Kč.