V roce 2018 jsme do naších vod nasadili:

 

revír Dyje 4B

                 Kapr K3                        1.657 kusů              3.150 kg
                 Candát Ca1                   1.857 kusů                  60 kg   
                 Štika Šr                          8.000 kusů                 
                 Ostroretka Os1              6.000 kusů         
                 Ostroretka Os1              3.000 kusů           hradil MRS
                 Parma Pa1                    2.000 kusů
                 Parma Pa1                    1.500 kusů           hradil MRS
                 Tloušť T1                       3.000 kusů

 

revír Dyje 4C

                  Kapr K2                          3.030 kusů              1.000 kg
                  Kapr K3                          3.432 kusů              6.120 kg
                  Lín L3                             1.657 kusů                 700 kg
                 Štika Šr                            6.300 kusů      
                 Candát Ca1                     1.200 kusů                      
                 Amur A2                          1.582 kusů
                 Úhoř Úk                           1.000 kusů
 

 

Místní organizace v roce 2018 hospodařila s finančním limitem

na revír 4B ve výši 266.552,-Kč a revíru 4C 582.587,-Kč.

Celkem zarybňovací limit na oba revíry činil 849.139,-Kč.