V roce 2018 jsme do naších vod nasadili:

 

revír Dyje 4B

 
Kapr K3                        1.657 kusů              3.150 kg

Candát Ca1                   1857 kusů                   60 kg   

Štika Šr                         8.000 kusů                 

Ostroretka Os1            6.000 kusů         

Ostroretka Os1            3.000 kusů          hradil MRS

Parma Pa1                    2.000 kusů

Parma Pa1                    1.500 kusů          hradil MRS

Tloušť T1                      3.000 kusů

 

revír Dyje 4C

 

Kapr K2                          3.030 kusů               1.000 kg

Kapr K3                           3.432 kusů              6.120 kg

Lín L3                              1.657 kusů                 700 kg

Štika Šr                           6.300 kusů         

Candát Ca1                     1.200 kusů                         

Amur A2                          1.582 kusů

Úhoř Úk                           1.000 kusů

 

 

Místní organizace v roce 2018 hospodařila s finančním limitem

na revír 4B ve výši 266.552,-Kč a revíru 4C 582.587,-Kč.

Celkem zarybňovací limit na oba revíry činil 849.139,-Kč.