Nasazování ryb pro rok 2015

                                                      Dyje 4B a 4C

23.3.2015 - Kapr K1tř.

Zámecká Dyje                                                  600 kg

Trávníky                                                           600 kg

Starý splav                                                       600 kg

Slepé rameno u chaty                                      600 kg

 

27.3.2015 - Kapr K1tř.

Kačenárna                                                       600 kg

Trníček                                                             600 kg

Mahenovo jezero                                             600 kg

Kapr K2.

Kačenárna                                                       200 kg

Trníček                                                               50 kg

Mahenovo jezero                                             250 kg

 

6.5.2015 - Štika rychlená Šr.                       8 000 ks

 

13.5.2015 - Kapr K1tř.

Staré rameno u chaty                                      300 kg

Kapr K3

Dyje                                                                 400 kg

Zámecká Dyje                                                 400 kg

 

27.5.2015 - Kapr.K1tř.

Trávníky                                                       1 000 kg

Mahenovo jezero                                            500 kg

 

10.9.2015 - Kapr K1tř.

Dyje                                                                500 kg

Mahenovo jezero                                            500 kg

Starý splav                                                      430 kg

Štika Št1

Zámecká  Dyje                                                  20 kg

Mahenovo jezero                                              10 kg

Rameno u chaty                                                10 kg

Starý splav                                                        10 kg

 

18.9.2 015 - Sumec Su1                              1 200  ks

Kapr K1tř

Trávníky                                                           500 kg

Kačenárna                                                        500 kg

Dyje                                                                  500 kg

Amur Am2

Trávníky                                                             10 kg

Kačenárna                                                         20 kg

Staré rameno u chaty                                        10 kg

Starý splav                                                         20 kg

 

25.9.2015

Bolen Dravý  Bo1                                          2 000 ks

Jelec Tloušť  Tl1                                            3 000 ks

 

11.10.2015 - Parma Pa1       Dyje               10 000 ks

12.10.2015 - Trávníky    Štika Š2                      20 kg

                  Lín L2                                                40 kg

Kačenárna Š2                                                     30 kg

                   L2                                                     50 kg

Trníčky      Š2                                                      10 kg

                  L2                                                       20 kg

Mahenovo jezero Š2                                            20 kg

                             L2                                            60 kg

                             Kapr 1tř.                                600 kg

Rameno u chaty L2                                              40 kg

Starý splav         L2                                            130 kg