Plán práce MRS, z.s.pobočný spolek Rakvice na rok 2018

 

Konference místní organizace - 18.3.2018 - 9 hod. - Bulhary, jídelna ZD

Termíny schůzí výboru organizace:

15. února 2018 - výborová schůze Rakvice

Program: stálé body jednání.

Zpráva z jednání VČS místních skupin, předseda p.s.

Informace o činnosti kroužků mládeže na rok 2018 (vedoucí kroužků).

2. března 2018 - Bulhary

Program: stálé body jednání.

Příprava konference pobočného spolku.

Plán nasazování ryb na rok 2018 (hospodář).

Hodnocení průběhu brigád(vedoucí místních skupin).

12. dubna - Rakvice

Program: stálé body jednání.

Projednání usnesení konference pobočného spolku.

Příprava rybářských závodů (vedoucí místních skupin).

Informace z jednání svazového výboru (předseda p.s).

10. května - Bulhary

Program: stálé body jednání.

Zpráva KRK (předseda komise).

29. června - Rakvice

Program: stálé body jednání.

Zpráva vedoucích kroužků mládeže (vedoucí kroužků).

Hodnocení průběhu rybářských závodů.

Zpráva předsedy KRK (předseda komise)..

20. září - Bulhary

Program: stálé body jednání.

Správa předsedy KRK (předseda komise).

25. října - Rakvice

Stálé body jednání.

22. listopadu - Bulhary

Stálé body jednání.

Příprava prověrek na sekretariátu.

Projednání termínů VČS místních skupin.

13. prosince - Rakvice

Program: stálé body jednání.

Hodnocení prověrek na sekretariátu MRS (předseda p.s).

Návrh plánu práce na rok 2016 (předseda MO).

Návrh ekonomické rozvahy na rok 2016 (ekonom).

Informace o přípravě VČS místních skupin(vedoucí místních skupin).

Stálé body jednání:

Kontrola úkolů s předešlé schůze (jednatel).

Zpráva hospodáře (hospodář-zástupce).

Došlá pošta (jednatel).

Činnost místních skupin (vedoucí skupin).

Společenská a sportovní činnost.

Rybářský ples Bulhary 20.února 2016 ve 20 hod. hrají Žadovjáci.

Rybářské závody:

Bulhary: dospělí 20.května, mládež 21.května.

Rakvice: dospělí 27.května, mládež 28.května.