Rybářské závody 2019

Každoročně pořádáme tradiční rybářské závody jak pro dospělé tak pro děti.

18.5.2019 - rybářské závody v Bulharech - rybník Rameno u chaty

Zahájení v 6 hod., ukončení v 11hod.. startovné 150 Kč.

Předprodej vstupenek od 5 hod. u rybníku.

19.5.2019 - rybářské závody mládeže do 15ti-let. - rybník Rameno u chaty

 

25.5.2019 - rybářské závody v Rakvicích - rybník Trávníky.

Zahájení v 6 hod., ukončení v 11 hod., startovné 150 Kč

Předprodej vstupenek v 5 hod. u rybníku.

1. místo - poukaz v hodnotě 3 000 Kč + pohár

2. místo - poukaz v hodnotě 2 000 Kč + pohár

3. místo - poukaz v hodnotě 1 000 Kč + pohár

4. místo za největší rybu - poukaz v hodnotě 1 000 Kč + plaketa

 

26.5.2019 - rybářské závody mládeže do 15ti-let - rybník Trávníky.

Zahájení v 7 hod., ukončení v 11 hod., vstup zdarma.

Loví se dle bližších podmínek výkonu rybářského práva.

1. - 3. místo - pohár + hodnotné ceny do 10. místa

Všichni účastníci budou odměněni věcnými cenami.

 

Organizační řád rybářských závodů v Rakvicích dne 25.5.2019

1. Zahájení závodů           6.00 hod.

    Ukončení závodů        11.00 hod.

    Vyhodnocení               12.00 hod.

2. Startovné                          150 Kč

3. Místa k rybolovu budou losována při prodeji startovního lístku.

4. Závody se řídí bližšími podmíkami výkonu rybářského práva (rybářský řád).N utno předložit platnou polenku MRS.

5. Registrace ůlovků: Každý je třeba ihned nahlásit pořadateli určenému pro příslušný úsek. Pořadatel vystaví závodníkovi "záznam úlovků", zapíše do něj druh, délku ulovené ryby a zápis ověří svým podpisem.

Ponechaná ryba se označí kroužkem a zapíše do povolenky MRS.

Vystavený záznam úlovků si závodník ponechá až do konce závodů. Ihned po ukončení lovu předá pořadateli.

6. Hodnocení závodů: Započítávají se všechny ryby. Ušlechtilé ryby 1cm = 1 bod, ostatní ryby(cejn,lín,úhoř,karas,plotice, atd.) - co kus, to 1 bod.

Závodník si může ponechat pouze jednu rybu, výměna neni povolena.

7. Při závodech je každý povinen počínat si tak, aby svým jednáním nerušil a neohrozil ostatní závodníky. Porušení organizačního řádu nebo nevhodné chování může být důvodem k vyloučení ze závodů.

Společné sáčkování ryb, jejich výměna ani darování není dovoleno.

8. Závodníci jsou povinni respektovat pokyny určených pořadatelů nebo vedení závodů.

9. Rozestup mezi závodníky je 1,5 m.

10. Zákaz lovu na srkačku.

11. hodnocení: 1. - 3. místo - součet bodů všech ulovených ryb.

                          4. místo - samostatně ohodnocena nejdelší ulovená ušlechtilá ryba

12. Soutěžící může vyhrát jen jednu z cen.