Sumář úlovků členů MRS, z.s. pobočný spolek Rakvice

Revír Dyje 4B - číslo 461 158

Rok 2014

Docházka       Kapr      Lín     Cejn vel.    Tloušť   Okoun    Parma    Štika    Candát   Sumec     Úhoř       

 1986       ks.  208                     16                              12             1            9            3            16            2           

                kg.  681                     10.4                           2.3            1.3        23.5       9.1          176          1.2        

                 Amur      Bolen        Tolstol.     Karas stř.  Jelec Jes.    Ostatní      Cekem ks.    Cekem kg.     

       ks.        14            5                                 25                4                 176                491              1023.1       

       kg        71.9       8.5                                9.7               4.3                24.2                                                     

Revír Dyje 4C - číslo 461 159

Rok 2014

Docházka     Kapr    Lín    Cejn vel.   Tloušť  Okoun  Parma  Štika  Candát Sumec   Úhoř     

  8812        ks. 1360       37       49                                  20                        32          30           10             11     

                  kg.3789       25.4     20.4                                8                       78.2       63.3       79.5            7.3    

                 Amur     Bolen     Tolst.        Karas stř.    Jelec Jes.      Ostatní     Celkem ks.  Celkem kg.       

           ks     60           6            1                 209             60                     198           2083           4540.2             

           kg   341.2       13.5       5                  72.5            40                    30.3                                                    

Celkem Docházka    Celk.  ks.    Celkem kg.     ks/docházku            kg/docházku                                     

                 18581         4860           10 524.8              0.200                          0.377                                           

Rok 2013 

Celkem Docházka    Celk. ks.     Celkem kg      ks/docházku            kg/docházku                                     

       17 488                   5 816           11 573             0.332                         0.661                                            

Rok 2012

Celkem Docházka     Celk. ks      Celkem kg     ks/docházku           kg/docházku                                      

        19 389                  5 070          10 339.9           0.356                         0.500                                              

Rok 2011

Celkem Docházka     Celk.ks        Celkem kg      ks/docházku         kg/docházku                                      

    18 181                      5 006            11 623.6            0.317                      0.729