Zarybňovací povinnost:

                                                   revír: Dyje 4B

                   Kapr K3                    1 000 kusů

                   Štika Št.1                 1.300 kusů

                   Candát Ca1                 800 kusů

                   Sumec  Su1                800 kusů

                   Bolen  Bo1                  500 kusů

                   Ostroretka Os1        3 .000 Kusů

                    Parma Pa1              1.000 Kusů

                    Tloušť T1                2.000 Kusů

 

                                                   revír: Dyje 4C

                     Kapr K2                     1.000 kusů

                     Kapr K3                     2.700 kusů

                      Lín L2                        1.050 kusů

                    Štika Št1                    1.700 kusů

                    Candát Ca1               1.700 kusů

                    Sumec Su1                   500 kusů

                    Amur A2                       600 Kusů