Zarybňovací povinnost

                                                    revír: Dyje 4B

Kapr K3                    1 000 kusů

Štika Št.1                  1 300 kusů

Candát Ca1                 800 kusů

Sumec  Su1                800 kusů

Bolen  Bo1                  500 kusů

Ostroretka Os1        3 000 Kusů

Parma Pa1              1 000 Kusů

Tloušť T1                 2 000 Kusů

 

                                                    revír: Dyje 4C

Kapr K2                     1 000 kusů

Kapr K3                     2 700 kusů

Lín L2                        1 050 kusů

Štika Št1                    1 700 kusů

Candát Ca1               1 700 kusů

Sumec Su1                   500 kusů

Amur A2                       600 Kusů